tisdag 2 augusti 2011

Bostadsrättsnyheter - Juli 2011

”Waidelichs förslag stämmer väl med regeringens politik” - 2011-07-27

I en replik på Tommy Weidelichs debattartikel skriver bostadsminister Stefan Atefall i DN att han välkomnar flera av de förslag som Waidelich presenterar. De stämmer väl med regeringens politik.

Stefan Atefall resonerar kring att det finns en kortsiktig fråga och två långsiktiga huvudfrågor. Den kortsiktiga frågan är: Har vi en bostadsbubbla och vad består i så fall det statliga åtagandet av? De långsiktiga frågorna är: Hur får vi en rimligare tillväxt av bostadsbeståndet och hur utnyttjar vi beståndet effektivare?

"Samarbete med alliansen kan mildra ett boprisfall"
- 2011-07-23

Tommy Waidelich (S) skriver i en debattartikel i DN att socialdemokraterna gärna ser blocköverskridande beslut för att dämpa effekterna av ett prisfall på bostadsmarknaden.

Han skriver i artikeln bl.a. att ett prisfall på bostäder skulle slå med enorm kraft mot tillväxt, sysselsättning och offentliga finanser. Många skuldsatta barnfamiljer skulle tvingas gå från hus och hem. Politiken kan inte hindra att en redan uppblåst bostadsmarknad brister, men den kan mildra effekterna.

Han uppger att social­demokrater är beredda att diskutera en bred palett av blocköverskridande åtgärder, bland annat att göra det enklare att hyra ut bostadsrätter i andra hand.


Hyresvärd gjorde bostadsrätter - trots nej - 2011-07-19

Sydsvenskan skriver om att hyresgästerna i en fastighet sa nej till att bilda bostadsrätt och trodde sig därmed vara säkra. Men hyresvärden gav sig inte. Han ombildade på egen hand fastigheten på Klosterängsvägen. Och det är av allt att döma helt lagligt.

Fastighetsägaren har köpt ett aktiebolag som tagit över huset, därefter har han bildat en ekonomisk förening (som sedan blivit en bostadsrättsförening) och slagit ihop dem båda. Aktiebolaget upphör i samma stund som fusionen sker och fastigheten övergår i den ekonomiska föreningens/bostadsrättsföreningens ägo där han själv är styrelseordförande.


Priserna på bostadsrätter sjunker
- 2011-07-14

DN skriver i en artikel om Mäklarstatistiks siffror för juni månad. Bostadsrättspriserna sjönk under månaden med fyra procent, jämfört med i maj. Det var den tredje månaden i rad som bostadsrättspriserna gick ned.

Enligt Peeter Pütsep, vd på Svensk Fastighetsförmedling, är det dock för tidigt att avgöra om det handlar om en säsongsberoende tillfällig nedgång eller en bestående trend med prisjustering på bostadsrätter.

onsdag 6 juli 2011

Bostadsrättsnyheter Maj & Juni 2011

Mäklarna: Prisfall på bostäder - 2011-06-30

Dagens industri skriver i en artikel om den enkät till drygt 200 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö som CMA Research genomfört på uppdrag av SBAB. Enkäten visar att bostadspriserna minskade i samtliga tre storstadområhttp://www.blogger.com/img/blank.gifden under andra kvartalet och nedgången väntas fortsätta under tredje kvartalet, om än i mindre omfattning än under andra kvartalet.

Nu krävs budlistor
- 2011-06-28

DN skriver om den nya fastighetsmäklarlag som trädde i kraft den första juli. Din insyn som bostadsköpare ökar, och kraven skärps på att fastighetsmäklaren är en opartisk mellanhand. Det är två effekter av den nya fastighets­mäklar­lag som träder i kraft på fredag. Mäklarna blir bland annat tvungna att upprätta noggranna budgivningslistor.

Tvist om vattenskada ska inte drabba den boende
- 2011-06-03

Norran skriver om en kvinna från Skellefteå får stöd i sina krav av Allmänna reklamationsnämnden. Hennes försäkringsbolag bör betala mer än de hittills gjorts för renoveringen efter en vattenskada. Orsaken till strulet är att vattenskadan drabbade både lägenhetens ytskikt, som hon svarar för, och husets stomme, som bostadsrättsföreningen och dess försäkring svarar för. Kvinnans försäkringsbolag har därför velat ersätta endast hennes "andel" av skadan.

Bostadsrätt: - nu i hela Sverige
- 2011-05-23

DN intervjuar i en artikel Björn Isaksson, vd för ombildningskonsulterna Isaksson & Partners angående statistik som Isaksson & Partners tagit fram och som bygger på material från Lantmäteriet och Skatteverket.

En våg av bostadsrättsombildningar sköljer över Sverige – och når nu även utanför storstäderna. I fjol köpte bostadsrättsföreningar hyresfastigheter i nästan dubbelt så många kommuner som i mitten av 2000-talet.

OECD: Då toppar bopriserna - 2011-05-25

Affärsvärlden återger OECD's vårprognos, Economic Outlook. De reala svenskahttp://www.blogger.com/img/blank.gif bostadspriserna väntas toppa under 2011 eller 2012, enligt samstämmiga signaler från två olika scenarier.

Staten stöder bolånefesten
- 2011-05-25

DI skriver att hushållens ränteavdrag väntas explodera mellan 2010 och 2011 till 124 miljarder kronor, enligt Ekonomistyrningsverket ESV:s prognos – en ökning med drygt 70 procent.

Bostadsrättsägare fick rätt om ROT-avdrag - 2011-05-25

Dagens Juridik skriver att Kammarrätten finner att en man har rätt till ROT-avdrag för en badrumsrenovering som utförts i hans bostadsrätt. Domstolen anser, till skillnad från underinstanserna, inte att den omständigheten att mannen fakturerats av och betalat till bostadsrättsföreningen, som i sin tur anlitat en byggentreprenör, medför att skattereduktion inte ska beviljas.

torsdag 5 maj 2011

Bostadsrättsnyheter - April 2011

Tvingas lämna bostadsrätt efter dödshot

Dagens Juridik skriver om ett rättsfall vid Kalmar tingsrätt där en 69-årig man förpliktigats att omedelbart flytta från sin bostadsrätt. Detta sedan mannen vid två tillfällen hotat bostadsrättsföreningens ordförande till livet. Enligt tingsrätten utgör de två dödshoten samt den långvariga osämjan mellan 69-åringen och ordföranden skäl för avhysning. Mannen uppger att han kommer att överklaga domen.

Stort ansvar för lite pengar - 2011-04-11

TV4Nyheterna rapporterar i ett inslag och en artikel om svårigheterna att engagera medlemmar i bostadsrättsföreningar för styrelsearbete eller andra uppgifter, trots att det har blivit vanligare med arvoden. Men ersättningen varierar kraftigt mellan föreningarna och de som arbetar ideellt blir allt färre.

Få vill sitta i husets styrelse - 2011-04-10

Aftonbladet återger en undersökning av Fastighetsägarna Stockholm som visar att av 365 ordförande i bostadsrättsföreningar tycker nästan sju av tio att det är svårt att få folk till styrelsen.

En ordförande i en genomsnittlig bostadsrättsförening i Stockholm, 44 lägenheter, lägger i snitt 6-7 timmar i veckan på uppdraget. I större föreningar, med över 100 lägenheter, lägger ordföranden ner tio timmar i veckan.

”Så här kan vi skapa en fungerande bostadsmarknad” - 2011-04-06

I en debattartikel i DN skriver Hans Lind professor i fastighetsekonomi på KTH om en möjlig lösning för att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad. Under lång tid har bostadsdebatten fokuserat på två tänkbara lösningar: en mer marknadsmässig hyressättning och en kraftig ökning av bostadsbyggandet. Men det kommer inte att ske något radikalt på dessa områden. Vad vi i stället behöver är en ny marknad med fri uthyrning av bostadsrätter och egnahem. Det skulle innebära att det faktiskt finns lägenheter att hyra i storstadsregionerna för dem som snabbt behöver en bostad. Förslaget skulle också ge grupper som i dag är utestängda från bostadsmarknaderna en möjlighet att hyra en bostad. För att tala klartext: om man säger nej till detta säger man i praktiken nej till att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad

Amortering lönsamt i längden - 2011-04-01

DN skriver i en artikel om synen på amorteringar. Alltmedan räntorna stiger, bolånetak införs, bankerna höjer amorteringskraven och spekulationerna om en bolånebubbla tilltar fortsätter många att inte amortera på sina bolån.

Vissa tror att vi har en bolånebubbla på gång och vissa inte, men sanningen är att ingen har en aning om vad som kommer att hända med bostadspriserna, säger Gunilla Nyström privatekonom på SEB

måndag 4 april 2011

Bostadsrättsnyheter - Mars 2011

Debatt: Reglerna om oäkta föreningar saboterar rörligheten - 2011-03-25

Jan Bjurfors, företrädare för Sveriges Bostadsrättsbildare skriver i en debattartikel i DI om oäkta bostadsrättsföreningar. Han anser att det är orimligt att en bostadsrättsförenings skattestatus påverkar de boende på det sätt som sker i dag. Det är oförutsägbart och ojämlikt, konstaterar Jan Bjurfors.

Fastighetstaxeringen av hyreshus 2010: Bostadsrättsföreningarna största ägaren av bostadsarea - 2011-03-24

SCB skriver i ett pressmeddelande att bostadsrättsföreningar är ägare till fastigheter med 63 miljoner kvadratmeter (kvm) bostadsarea medan allmännyttiga bostadsföretag äger 49 miljoner kvm. Dessa båda ägarkategoriers sammanlagda andel av landets totala bostadsarea i hyreshus uppgick till 68 procent enligt den förenklade fastighetstaxeringen 2010.

Skatt för oäkta borätt skjuts upp - 2011-03-24

DN skriver att tusentals ägare till lägenheter i oäkta bostadsrättsföreningar kan andas ut: det blir ingen höjning av skatten till årsskiftet.

Den nuvarande lättnadsregeln förlängs på nytt i höstens budgetproposition, försäkrar Hans Lindberg, statssekreterare med ansvar för skattefrågor hos finansminister Anders Borg.

Några veckor tidigare sedan berättade DN Ekonomi om hur boende i så kallade oäkta bostadsrättsföreningar riskerade kraftigt höjda boendekostnader från årsskiftet.

Stockholmslån för 324 miljarder

Affärslvärlden återger statistik från kreditupplysningsföretaget UC. Stockholmarna står för 63 procent av den totala lånevolymen för bostadsrätter. I huvudstaden finns nu bostadsrättslån för drygt 324 miljarder kronor.

Dyr tvist i bostadsrättsförening - 2011-03-17

DN skriver om en tvist mellan en bostadsrättsstyrelse i Bromma och en före detta medlem blir dyr för ett par av styrelsens ledamöter. Styrelseledamöterna får betala närmare 1,9 miljoner kronor i skadestånd och rättegångskostnader.


Bostadsrättsföreningen nekar hans köpare
- 2011-03-08

Helsingborgs Dagblad skriver om en bostadsrättsförening som vägrar acceptera köpare efter köpare, till mäklarnas stora förvåning. Föreningen agerade likadant för fyra år sedan då det avslöjandes att bostadsrättsföreningar diskriminerade invandrare.

torsdag 3 mars 2011

Bostadsrättsnyheter - Februari 2011

Hovrätten godkänner stämmobeslut om altaner - 2011-02-28

Dagens juridik skriver om en bostadsrättsförening som hade tagit ett stämmobeslut om uppförande av altaner. En kvalificerad majoritet beslutade på en extrastämma i en om uppförande av altaner för de medlemmar som ägde lägenheterna på bottenplan. Hovrätten finner att förändringen får anses vara av liten betydelse för de tre medlemmar som motsatt sig förslaget och godkänner därför stämmobeslutet.

"Hushållen underskattar risker med bolån" - 2011-02-23

Artikeln i DI handlar om en ny rapport från Bostadskreditnämnden (BKN). Enligt Bengt Hansson analytiker på BKN har vi en bubbla sedan två år tillbaka och den kommer att fördjupas i takt med att räntorna stiger. Han menar att när vi kommer upp i normala räntenivåer på 5,5 procent, kommer det att märkas.

Nytt verktyg mot lockpriser på bomarknaden - 2011-02-14

DI skriver att mäklare i Stockholm från april ska testa jämförelsepriser för att få bort lockpriserna från bostadsmarknaden, enligt en uppgörelse mellan ledande aktörer på marknaden. Uppgörelsen har förhandlats fram av ledande mäklarföretag under ledning av Mäklarsamfundet.


Bostadsbristen håller uppe priserna i storstäderna - 2011-02-04

E24 skriver att vi i Sverige idag bara bygger för var femte person som kommer att behöva en bostad. Därför kommer bostadsbristen att bli ännu värre än vad den är i dag. Priset på bostadsrätter hålls uppe trots räntehöjningar och många kommer inte att kunna ta ett jobb för att de inte har någonstans att bo.

Mindre effekt än väntat av bolånetaket - 2011-02-03

DI skriver om SBABs senaste mäklarbarometer som visar att bostadspriserna väntas fortsätta att öka under första kvartalet men i långsam takt. Den negativa effekten av bolånetaket blev mindre än väntat under fjärde kvartalet. Prognosen för första kvartalet är att bolånetaket dämpar bostadspriserna ungefär lika mycket som under fjärde kvartalet.

måndag 7 februari 2011

Bostadsrättsnyheter - Januari 2011

Stopp för flera ombildningar - 2011-01-27

DN skriver om att den borgerliga alliansen i Stadshuset stoppar ombildningar till bostadsrätt i ett antal närförorter. Däremot får hyresgäster i andra förorter fortfarande köpa sina hyresrätter efter den 1 juli.

Närmare information om i vilka områden ombildningar av allmännyttans bestånd kommer tillåtas de närmsta åren finns hos BildaBostad.

Så mycket har bostadsrättspriset stigit sedan millenieskiftet - 2011-01-18

Priset på en svensk bostadsrätt ökade i genomsnitt 153 procent under perioden 2000-2010 det skriver DI som återger mäklarstatistiks uppgifter. Konsumentprisindex steg under samma period endast 16 procent.

Begär tillbaka inbetald skatt på räntor! - 2011-01-18

Fastighetsägarna Stockholm skriver i sitt nyhetsbrev att enligt en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) den 29 december 2010 ska bostadsrättsföreningars ränteintäkter på fastighetens transaktionskonto vara skattefria. En majoritet av Sveriges bostadsrättsföreningar behöver inte betala den här skatten och kan begära omprövning av sina taxeringar från och med taxeringsåret 2006.

Vatten rinner in i lägenheterna - 2011-01-14

Byggvärlden skriver om en av landets största bostadsrättsföreningar har drabbats av omfattande vattenskador. Underhållet är så eftersatt att skadorna inte ersätts av försäkringsbolagen. Byggvärlden har besökt en mögelskadad lägenhet och talat med medlemmarna.

söndag 2 januari 2011

Bostadsrättsnyheter - December 2010

Istapparna är vindsvåningarnas fel - 2010-12-21

GP skriver i en artikel om farliga istappar som hänger de från taken. Det främsta skälet till att problemet blivit värre på senare år är att välbeställda svenskar älskar att bo i vindsvåningar. Tore Ljungkvist, vice vd på Fastighetsägarna i Stockholm säger att när vindarna förr i världen var kalla så gick ingen värme ut på taken. Nu blir det värmeläckage som bildar vatten och i slutändan blir det istappar. Han påpekar dock att snön och isen som ligger på taken är mycket farligare när den kommer nedramlande i stora sjok.

Bostadsrättsförening på Östermalm tvingas acceptera ny medlem


Dagens Juridik skriver om en 62-årig kvinna som efter en prövning beviljades medlemskap i en bostadsrättsförening på Östermalm i Stockholm. Föreningens uppfattning var att kvinnan inte avsåg att bo i lägenheten utan att hennes exmake, en känd chefsläkare vid Engelbrektskliniken som idag har en skatteskuld på 160 miljoner kronor, istället skulle använda den. Hovrätten avslår nu föreningens överklagande.

All-time-high för bostadsrätter - 2010-12-14

SvD skriver att priserna på bostadsrätter har sakta men säkert klättrat till all-time-high, pådrivna av bostadsbristen i storstadsregionerna. Lars-Erik Nykvist, vd på Fastighetsbyrån tror inte att vi har någon bostadsbubbla. Han menar att en bra motkraft mot en bubbla är det faktum att väldigt få äger bostäder i spekulationssyfte vilket är ganska vanligt i andra länder.

Friköpen fortsätter i ytterstaden - 2010-12-10

Moderaterna i Stockholms stad skriver i ett pressmeddelande att i enlighet med Stockholms stads budget för 2011 kommer allmännyttans hyresgäster i ytterstaden fortsatt att ha möjligheten att friköpa sina lägenheter och förvärva fastigheterna för ombildning till bostadsrätt. De reviderade direktiven innebär att ombildningar utöver i innerstaden nu stoppas även i andra delar av staden där andelen hyresrätter är låg. Under perioden 2006-2010 har totalt 354 föreningar, omfattande 22 076 lägenheter, tackat ja till bostadsbolagens erbjudande och försäljningssumman uppgår till drygt 20 miljarder kronor i reavinst.

Många klagar på kalla hem - 2010-12-03

SvD uppmärksammar i en artikel att många bostadsrättsägare huttrar i sina bostäder när husen inte lyckas hålla stånd mot kylan. Hos Fastighetsägarna Stockholm hade samtalen från frysande bostadsrättsföreningar exempelvis femdubblats. Är det under 18 grader kallt i luften eller 16 grader på golvet räknas det som en olägenhet för hälsan, enligt en dom från Miljödomstolen. Redan vid 20 grader på dagen och 18 grader på natten har värden en skyldighet att undersöka varför det är så kallt och göra något åt det.

måndag 6 december 2010

Bostadsrättsnyheter - November 2010

Ingen hjälp att stoppa ombildningar i tingsrätten - 2010-11-30

Hem & Hyra skriver att hyresgästföreningen inte längre ska hjälpa till att driva tveksamma ombildningar till Tingsrätten. Anledningarna är att det tar för mycket resurser och att det finns risk för att föreningen anses driva politiska processer mot en svagare motpart. I stället ska Hyresgästföreningen lägga resurserna på att intensifiera argumenterandet för hyresrätten i bostadsområden som är aktuella för ombildning.


Bostadsrättsförening får rätt mot tidigare medlem
- 2010-11-22

Dagens juridik skriver om ett rättsfall där en bostadsrättsförening yrkade ersättning för obetalda avgifter och bostadsrättshavaren i sin tur yrkade skadestånd på drygt 300 000 för en renovering av bostadsrättslägenheten som föreningen påstods ha åtagit sig att utföra. Hovrätten fann inte att den tidigare medlemen förmått styrka att föreningen åtagit sig att utföra utföra renoveringsarbete i hans lägenhet.

Bostäder som ny handelsvara - 2010-11-26

DN skriver om ett nytt bokoncept som snart slår upp portarna på Gärdet. I ett nytt sjuvåningshus ska företag och privatpersoner kunna köpa bostadsrätter för att sedan hyra ut dem. Idén är att lägenheterna ska användas för övernattning eller hyras ut genom hotellverksamhet. Den som vill kan hyra ut lägenheten till hotellet på årsbasis. Då garanteras man en ersättning på 2.205 kronor per kvadratmeter och år för sin lägenhet, fram till 2017.


Boverket stoppar Stadts intygsgivare
- 2010-11-17

Norrtelje Tidning skriver om att de två intygsgivare som godkände ombyggnaden av Stadt i Norrtälje har begått allvarliga misstag enligt Boverket som återkallar duons behörighet. Intygsgivarna som har totalt sju anmälningar på sig har enligt boverket inte förstått sin roll som skydd för blivande bostadsrättshavare.

Undvik fällorna vid lägenhetsköpet - 2010-11-17

E24 redogör i en artikel för några saker man ska tänka på innan man köper en bostadsrätt. Fem tumregler rörande föreningens ekonomi, renoveringar, pannsättning, föreningens lån och underhållsansvaret i stadgarna räknas upp.

Vräkningar ökar i bostadsrätter - 2010-11-08

DN skriver att allt fler hyresgäster vräks från bostadsrättsföreningar. Under årets första 10 månader kom 107 ärenden till hyresnämnden från bostadsrättsföreningar vilket är en ökning med 70 %.

onsdag 3 november 2010

Bostadsrättsnyheter - Oktober 2010

Bästa tipsen när du ska köpa bostad - 2010-10-31

Dagens industri skriver att även den mest noggranna budget över boendekostnader kan slås sönder om den nyköpta lägenheten åker på en tuff avgiftshöjning eller dryga renoveringskostnader. Artikeln är en intervju med Ulrika Blomqvist, chefsjurist på Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC. Hon varnar för att kasta sig hals över huvud in i ett bostadsköp och poängterar bl.a. att det är mycket viktigt att kontrollera hur stora lån föreningen har.

Stor osäkerhet kring boränteutvecklingen - 2010-10-26

Privata Affärers Magnus Gustavsson skriver att riksbankens prognos spår en långsammare räntehöjning än tidigare. Men nya regler och dyrare upplåning kan göra att boräntorna höjs i snabbare takt än reporäntan. Problemet är att boräntornas utveckling påverkas av flera faktorer som just nu är ovanligt osäkra. Ett exempel är osäkerheten kring hur de nya hårdare Basel III reglerna kommer att påverka. I korthet handlar det om att bankerna måste ha mer och säkrare kapital i kassan.

Osäkra ägarförhållanden kring vindsvåningar - 2010-10-25

E24 skriver att många som bor i en vindsvåning inte känner till att de kanske inte äger sin egen bostadsrätt. I själva verket kan de samäga hela vinden tillsammans med de grannar som också har en vindslägenhet. Anledningen är att byggnadsfirma oftast köper en hel råvind från bostadsrättsföreningen och säljer sedan separata lägenheter. Föreningen vill inte ta risken i byggprojektet utan överlåter allt på entreprenören. Felet som bostadsrättsföreningen gör är alltså att den skriver upplåtelseavtalet med entreprenören innan det är klart hur många lägenheter det ska byggas på vinden vilket kan leda till problem med försäkring, pantsättning m.m. I artikeln intervjuas Blanka Kruljac, advokat och partner på Advokatfirma DLA Nordic.

Splittrad Brf Styrelse - 2010-10-18

Uppsala Nya Tidning skriver om en konflikt i en bostadsrättsförening i Luthagen som har blivit så omfattande att såväl länsstyrelsen som domstol kopplats in. Konflikten kretsar kring vilka som ska ingå i styrelsen. Om inte styrelsen i en bostadsrättsförening kallar till föreningsstämma kan länsstyrelsen göra det om minst tio procent av de röstberättigade begär det. juristen Ulrika Blomqvist på Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC säger att hon kan räkna på ena handens fingrar de gånger hon varit med om det under sina 20 år på SBC.

Bostadsbyggandet fortsätter att öka
- 2010-10-14

Dagens Industri uppmärksammar ett pressmeddelande från Boverket om att bostadsbyggandet har tagit fart ordentligt under 2010. Det är framför allt byggandet av bostadsrätter som ökat, efter raset i samband med finanskrisen. Bostadsbyggandet nådde botten under förra året, då 18.500 bostäder påbörjades. I år påbörjas 25.500 bostäder, enligt Boverkets prognos.

Rökgranater från nye bostadsministern - 2010-10-12

SBC kommenterar i sin blogg Stefan Attefalls uttalande om bostadspolitiken. SBCs VD Göran Olsson kommentarer satsningen på en strärkt ställning för hyresrätten med att när bostadsbyggandet ska öka borde utgångspunkten vara att bygga det som är mest populärt, inte pressa fram konstlade lösningar till högre kostnader. Han anser dock att ett steg i rätt riktning är att Attefall vill fullfölja idén med att göra det möjligt att skapa ägarlägenheter i befintliga hus och gör det aningen mindre dyrt att hyra sin bostad i andra hand.

Samlat ansvar för en starkare bostadspolitik - 2010-10-10

Socialdepartementet skriver i ett pressmeddelande om den nyinrättade posten Civil- och bostadsminister, till vilken Stefan Attefall har utnämnts. Tre frågor framhålls särskilt i pressmeddelandet: Stärkt ställning för hyresrätten, Ägarlägenheter i befintliga fastigheter och Förbättrade möjligheter till andrahandsuthyrning.

måndag 11 oktober 2010

Bostadsrättsnyheter - September 2010

BostadsrättsMässan 14-16 oktober i Göteborg analyserar valutgångens effekter på bostadsmarknad och bostadsrätten - 2010-09-07

I ett pressmeddelande vill MK Marknadskommunikation uppmärksamma årets BostadsrättsMässa i Göteborg som är större än någonsin med 150 utställare och med ett 25-tal programpunkter. BostadsrättsMässan genomförs varje år, sedan år 2000, växelvis i Stockholm och Göteborg/Malmö. I år arrangeras mässan 14-16 oktober på Svenska Mässan i Göteborg och 11-13 november på Stadionmässan i Malmö. Hela mässprogrammet kan hämtas på www.bostadsmassan.se.

Energideklaration sågas av förening - 2010-09-10

Artikeln i SvD är en intervju med Patrik Lind styrelseledamot i en stor bostadsrättsförening på Södermalm i Stockholm. Patrik Lind var kritisk till energideklarationer redan när systemet infördes och blev inte imponerad efter att hans bostadsrättsförening hade blivit energideklarerad. Enligt Patrik Lind tillförde energideklarationen inte något nytta av värde. Han anser att det har uppstått en bransch med energikonsulter som ”skär guld med täljkniv”.

Så sänker du avgiften på din bostadsrätt - 2010-09-20

Artikeln i DN handlar om familjen Grübb-Norlén som genomförde en insatshöjning i sin förening och därigenom kunde sänka avgiften och förbättra såväl föreningens som den egna ekonomin. Enligt artikeln får bostadsrättsorganisationerna ta emot allt fler samtal om insatshöjningar. Vidare finns en beskrivning av hur en insatshöjning går till och några saker att tänka på samt en kommentar från Håkan Julius, myndighetschef på Hyresnämnden.

Kommentar: Det är väldigt bra att kapitaltillskott genom insatshöjningar uppmärksammas i DN. En bostadsrättsförenings medlemmar kan sänka sina boendekostnader med upp till 30 % av föreningens räntekostnader genom ett kapitaltillskott. Detta eftersom medlemmarna själva kan göra avdrag för räntekostnaderna till skillnad från föreningen. Allteftersom räntan nu går upp kommer troligen fler och fler föreningar inse vilken förbättring ett kapitaltillskott kan innebära. Det som är lite konstigt med artikeln är att exemplet med familjen Grübb-Norlén är från år 2005. Det var innan lagen ändrades och det blev särskilt förmånligt att genomföra kapitaltillskott.

Mer information finns på kapitaltillskott.nu


Bostadsrättsföreningens styrelse: gammal, gubbig och mossig?


Bo bättres skriver att deras undersökning som gjorts av Hittabrf.se visar att ålders- och könsfördelningen i landets bostadsrättsföreningar är betydligt jämnare än vad många tror. Medelåldern är enligt undersökningen 53 år, åldersfördelningen är relativt jämt spridd över de olika åldersgrupperna. Männen är fortfarande i övervikt - män 60 % och kvinnor 40 % - , med det är inte alltför långt kvar till en jämn könsfördelning.

Bolånetaket får inte så stora konsekvenser förutspår HSB - 2010-09-30

Bolånetaket som infördes den 1 oktober och som innebär att en fastighet eller bostadsrätt inte får belånas till mer än 85 procent av dess värde kommer inte att ha någon särskilt stor betydelse för prisutvecklingen på bostäder enligt HSB i ett pressmeddelande. Håkan Falk, VD, HSB Bostad som ansvarar för HSBs byggproduktion i Stockholmsområdet anser att problemet närmast finns för ungdomar som inte har föräldrar som kan hjälpa till som nu får svårare att låna till en egen bostad.